Οι υπηρεσίες
που προσφέρουμε

Είμαστε δημιουργικό γραφείο που επενδύουμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες μας. Οι σχέσεις που δημιουργούμε βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον επαγγελματισμό και το ήθος καθιστώντας μας απαραίτητους συνεργάτες σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.


ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ


Το λογότυπο εκφράζει την φιλοσοφία της επιχείρησης, να είναι ευανάγνωστο, αναγνωρίσιμο, διαχρονικό και να προσδίδει κύρος και εμπιστοσύνη. Ο σχεδιασμός λογοτύπου είναι η βάση για τις υπόλοιπες εφαρμογές της εταιρική προβολής, όπως ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας και η εφαρμογή του σε έντυπα, επιγραφές, συσκευασίες, ιστοσελίδα κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ


Βασικά στοιχεία της είναι το λογότυπο, η επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο και οι φάκελοι. Όλα τα στοιχεία που την αποτελούν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να δημιουργούν μια ενιαία εικόνα για το προφίλ, την δραστηριότητα και τους στόχους της εταιρείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΕΝΤΥΠΟΥ


Η έντυπη μορφή διαφήμισης είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος προβολής και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Είναι άμεσο, στοχευμένο και οικονομικό. Ένα μικρό flyer με βασικές πληροφορίες, ένα εταιρικό προφίλ ή ένας πολυσέλιδος κατάλογος είναι κάποια από τα βασικά εργαλεία της επικοινωνίας της κάθε επιχείρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2019 Valtadoros ArtQuality. All Rights Reserved.